2017. július 1., szombat

Mohamed Próféta élete röviden - első rész

Előzmények


Ábrahám kb. i.e. 2000-1800 körül élhetett, aki Isteni parancsra elhagyta Suméria földjét (a mai Irakot), majd Hebronban telepedett le, a mai Palesztín Hatoság területén. Egyiptomi látogatása után vette el Hágárt második feleségének, akitől első gyermeke, Izmael született. Az első feleség, Sára féltékenysége végett Ábrahámnak el kellett vinnie Hágárt és Izmaelt Párán sivatagába, ami a mai kelet-arábiai Hidzsáz térséggel azonos.

Gábriel angyal a sarkával felütvén a földet a Zemzem kútját fakasztotta, majd Ábrahám próbatétele végett az arafáti Irgalom hegyéig vitte Izmaelt, hogy feláldozhassa, útközben a kísértő sátánt háromszor is megkövezvén. Lerakták a kocka alakú Kába templom alapját Bekka völgyében, és az ezen történeten alapuló mekkai zarándoklat Ábrahám és Izmael leszármazottjai között elterjedtté vált. A Dzsurhum törzs telepedett le Mekkában, és Izmael is tőlük vett el feleséget.

Görüntünün olası içeriği: açık hava

Körülbelül az ötödik században jött be a Kurejs Mekkába, majd megkezdődtek a házak építése. Mekka várossá alakult. Egy vezető elhozta Hubel istent a Kábába, majd szépen lassan egész Arábia minden törzse elhozta a saját faragott istenségét, így végül a mekkai zarándoklat egy ábrahámita tradícióból egy egész Arábiára kiterjedt hagyománnyá vált.

A Kurejs pedig, mint a Kába őrzői, kihasználván ezen előnyös tiszteletbeli helyzetüket, a selyemút mentén élvén a kereskedelemből való haszon mellett a kölcsönösen elfogadott négy sértetlen hónapban történő közös zarándoklatból is hasznot húztak.

Ábrahám és Izmael leszármazottjai a Hásemiták ennek ellenére is Hanífok maradtak, Egyistenhívők.

Mohamed születése (béke reá)

A hanífok között apáról fiúra szállt az arcról sugárzó fény. Abdulmuttalib, a Próféta nagybátyja ásta ki újból az elfeledett Zemzem kutat egy látomás után, és ezért a hásemiták vezetőjeként nagy tiszteletnek örvendett. Több gyermeke közül egyik volt Abdullah, aki feleségül vette Aminát. Kettejük frigyéből született Mohamed, a Próféta (béke reá).

Abdullah elhunyt fél évvel a születése előtt. Amina fényt látott születésekor magából kijönni, és nem érzett fájdalmat a szülés alatt.

Detail from the "Birth of the Prophet Muhammad", miniature from the manuscript of the Jami' al-Tavarikh, or Compendium of Chronicles, by Rashid al-Din, Tabriz, c. 1314/15. Edinburgh University Library.

Ez volt az Elefánt éve 570-ben, amikor a Jement meghódító Abesszína (kelet-afrikai keresztény hatalom) egy templomot épített Szánában, hogy az arabokat oda csalva a Kábától a kereszténység nevében maga alá gyűrje Arábiát. Miután egy beduin a vizeletével megszentségtelenítette a templomot, Abraha etióp vezér bosszút esküdve egy elefánttal az élen elindult seregével lerombolni a Kábát. Isten nemcsak az elefántot késztette megállásra Mekka határában, de tüzes kövekkel felszerelt sarlósfecskék hadával semmisítette meg Abraha seregét, míg a túlélők rabszolgaként Mekkába kerültek.Mohamedet a többi városi gyermekhez hasonlóan a sivatagi beduinokhoz adták dajkálni, hogy megismerhessék az eredeti arab nyelvet és kultúrát, mely értékektől a városiasodás eltávolít. Halima nevelte a Prófétát (béke reá), akihez négy éves korában játszás közben angyalok jöttek el, felnyitották a keblét, a szívéből kivették a rosszat, majd megfürdetve a zemzem vizében visszahelyezték azt. Mohamed anyukája Amina, a Próféta hat éves korában hunyt el.

Abdulmuttalib, a hásemik híres vezetője vette védelme alá az elárvult Mohamedet. De három év múlva ő is elhunyt. A család új vezetője a nagybátyja, Abu Talib lett, aki védelme alá vette. Abu Talib tevéit őrizte, majd a Szíriába szervezett karavánútjaihoz is csatlakozott.

Találkozás Bahirával


Körülbelül 9-12 éves lehetett, amikor a Szíriába tartó karaván szokás szerint megpihent egy hatalmas fa alatt, és a közeli kolostorban élő keresztény szerzetes, Bahira szokás szerint vendégül látta a karavánt. De most szokatlanul a karavánt egy felhő árnyéka követte, és a gyermek Mohameden felismerte a Prófétaság stigmáit. Megkérte a karavánt, hogy a gyermeket ne vigyék Szíriába, nehogy meggyilkolják a hatalomszomjasok a Prófétasága miatt féltékenységből.

Házassága

Görüntünün olası içeriği: açık hava

Becsületessége végett "el-Amínnak" a Megbízhatónak nevezték városában. Karavánkísérőként dolgozott.

A negyvenéves özvegyasszony, Khadidzsa megbízta az akkor huszonöt éves Mohamedet karavánja kíséretére, és a mellé rendelt szolgáló, Mejszara beszámolói hatására hozzáment feleségül.

A korábban elárvult Mohamed ezzel vagyonra tett szert, kettő fiúgyermeke Kászim és Abdullah sajnos fiatalon elhunytak, viszont a négy lány: Zejneb, Rukajja, Ummugulszum és Fátima felnőttek.

Az igazságos ítélet605-ben történt a mekkai árvíz, ami a Kábában károkat okozott, és a Kurejs a Kába kettő sarkát nem Ábrahám alapjaira építette újra. Mikor végeztek az újjáépítéssel, a Fekete Kőnek a sarokra való visszahelyezése kapcsán vitába szálltak a családok, végül döntőbírónak a szentélybe elsőként érkező, akkor már harmincöt éves Mohamed al-Ámínt ("a Becsületest") kérték fel.

Mohamed ítélete alapján a Követ egy köpönyegre helyezték, és minden törzsfő egy sarkát megragadva emelte vissza méltó helyére, végül a Próféta saját kezével helyezte vissza azt.

Ezidőtájt valóra váló látomásai támadtak. Elment a Mekka közeli Fény hegyén található Híra barlangba meditálni és éjszakázni ezek hatására, és negyven éves korára az első Isteni sugallat itt érte Őt, aminek okán Próféta, Isten Küldöttje lett.(folytatása következik)

2016. október 31., hétfő

ISIS vs. Iszlám"Ha valaki megsért jogában egy velünk békében állót, megalázza őt, vagy munkára kényszeríti képességein felül, vagy bármit elvesz tőlük, az ellen perelni fogok az Ítélet napján"

(Mohamed Próféta -béke reá-, forrás: Abu Daúd, 3052. hagyomány)

A 7. századi kháridzsiták, akik hitetlennek és megölendőnek tekintették a muzulmánokat is, időről időre újból felbukkantak a történelem során. Most éppen a fekete lobogós ISIS képében jelentek meg, akik rajtuk kívül a muszlimokat is beleértve minden vallás és nézet követőit megölendő hitetlennek tartanak, veszélyt jelentve világunkra.

Mohamed Próféta (béke reá) így beszélt róluk:

"Megjelenik majd a széthúzás és szektásodás a közösségemen belül. Az egyik csoport szépen beszélve, ám gonosz cselekedeteket művelve érkezik. Úgy olvassák a Koránt, hogy a szívükig nem jut el. Nyílvesszőhöz hasonlatosan repülnek ki a vallásból, ahhoz hasonlatosan soha vissza sem térhetnek. Ők a legrosszabb teremtés. Áldottak, kik ellenük küzdenek, és akik áldozatul esnek ármánykodásaiknak. Hiába fognak Allah Könyvére hivatkozni, semmi közük hozzá. Bárki is küzd ellenük, Allah előtt jobbak őnáluk."

(Abu Daúd, 4765. hagyomány)

1. A muszlimok és az ISIS

Iszlám:

"Ám egy hívőnek a szándékos gyilkosa a Gyehennában lesz! Isten haragja és átka van rajta, és hatalmas büntetést készített elő neki."

(Korán 4:93)

"Mikor Allah Küldötte (béke reá) a Kábát megkerülte, így kiáltott fel: "Mily tiszta és jó vagy! Mily tiszta és jó az illatod! Mily nagy és hatalmas vagy te! És mily nagy és hatalmas a szentséged! Ám arra esküszöm, Aki a Kezében Mohamed lelkét tartja, a hívőknek vére és vagyona Allah szemében hatalmasabb a szentségednél!"

(Targib wal Tarhib, 3/276)

ISIS:

Minden, a muzulmán tanúságtételt megvalló, ám az ISIS-be be nem álló muzulmánt hitetlennek és megölendőnek tartanak: alawikat, egyéb siítákat, szúfikat, egyéb szunnitákat, velük nem szimpatizáló szalafistákat és más, hozzájuk hasonló ám nem velük harcoló tekfírista (másokat hitetlenező) csoportokat egyaránt.

Terrorjuk áldozatainak közel 90%-a muzulmán vallású a Global Research kutatásai szerint. Áldozataik közé tartozik Peter Kassig (Abdulrahman) és az elevenen elégetett jordániai pilóta, Muád al-Kasszaszbeh. Nyugodjanak békében!

Balra: muszlim Peter Kassig (Abdulrahmán), jobbra a kháridzsita Mohamed Emwazi

2. Más vallású emberek

Iszlám:

"Aki megöl egy velünk szerződésben álló nem muszlim embert, sohasem fogja megérezni a Paradicsom illatát. Pedig annak illata negyven év járótávolság messzeségből érezhető."

(Bukhári, 2995. hagyomány)

"Ha valaki megsért jogában egy velünk békében állót, megalázza őt, vagy munkára kényszeríti képességein felül, vagy bármit elvesz tőlük, az ellen perelni fogok az Ítélet napján"

(Abu Daúd, 3052. hagyomány)

(ezek a hagyományok magyarázzák a Korán harcra szólító sorait, miszerint azok csakis a muszlim közösség önvédelmében, életveszélyes millitáns ellenségek leszerelésére szólnak a muszlim államszervezetek részére)

ISIS:

A muszlimoknak semmi ártalmat nem okozó szíriai és iraki keresztényeket és iraki kurd jezidiket bántanak, megölnek, megkínoznak, rabszolgává tesznek. A kormányukkal nem szimpatizáló és sokszor ellenzéki illetve becsapott vagy tájékozatlan, emiatt a közel-keleti háborúkban való részvét tekintetében teljesen ártatlan, egyetlen muszlim állammal sem háborúban álló nyugati országok polgárainak életét és biztonságát is veszélyeztetik, mellyel az ott élő muszlim hitű embereknek ártanak leginkább.

Azok ott puskával bal oldalt valószínűleg sohasem fogják megérezni a Paradicsom illatát

3. Mecsetek

Iszlám:

"A mecsetek Allahot illetik meg." (Korán 72:18)

"A mekkai Szent Mecsetnél azonban ne csatázzatok, kivéve, ha ők ott támadnának reátok." (Korán 2:191)

ISIS:

Ha valamely történelmi muszlim felekezethez tartozóak (pl. szúfik vagy siíták) járnak egy adott mecsetbe, nem félnek bemenni, hogy lemészárolják a híveket. Jónás próféta (béke reá) sírja mellé épített évszázados múltú mecsetet is lelkiismeret furdalás nélkül felrobbantották Ninivében, több más mecsettel együtt.

Jónás (béke vele) mecsetjének felrobbantása

4. Medina szentsége

Iszlám:

"Aki bármiféle elnyomással félelmet hoz Medina népére, Allah félelmet fog támasztani a számára. Allah, az angyalok és az emberek átka száll reája. Sem az előírt, sem az önkéntes jótettei nem lesznek elfogadottak az Ítélet napján." (Ahmed Musznádja, 6498. hagyomány)

ISIS:

2016. július 4-én bomba robbant Mohamed Próféta (béke reá) szent sírjának és mecsetjének közelében, négy szaúdi rendőrt meggyilkolva ezzel. Isten nyugosztalja őket!

A 2016 július 4-i medinai robbantás a Próféta mecsetjénél

5. Más vallások szent helyei

Iszlám:

"Ha Allah nem fékezné meg egyik embert a másik keze által, akkor a kolostorok, templomok, zsinagógák és mecsetek mind elpusztulnának, holott az Ő Nevét zengik ott. Allah megsegíti, aki Ővele van. Ő az Erős, és a Tiszteletes."

(Korán 22:40)

ISIS:

Több keresztény templomot is megsemmisítettek, többnyire több száz éves műemlékeket.

A templomban is Allah Nevét zengik a Korán szerint - ő talán nem olvassa vagy nem érdekli?

6. Tűzzel való büntetés

Iszlám:

"Senki sem büntethet tűzzel, csakis a Tűz Ura." (Abu Daúd, 2667. hagyomány)

ISIS:

Elevenen elégették többek között Muád al-Kasszaszbeh jordániai pilótát.

Istennek képzelik magukat, hogy ráadásul egy olyan embert büntettek eképp, akinek élete a Kábánál is szentebb?

7. Történelmi örökség

Iszlám:

"Nem járnak-e a Földön, hogy megnézzék, mi is lett a hajdanvoltakkal?" (Korán 30:9)

ISIS:

Minden Iszlám előtti (és Iszlám utáni) régi műemléket igyekszenek megsemmisíteni a történelem eltörlése érdekében, annak ellenére, hogy a szahábák és mindezidáig a muszlim vezetőségek is meghagyták mindezt a történelem során egészen idáig.

8. Foglyok és rabszolgák

Iszlám:

"Felszabadítani egy rabszolgát." (Korán 76:8)

"Az is kivétel a politeisták (és bárki) közül, aki a védelmedet kéri. Adj hát neki védelmet, hogy hallhassa Allah Szavát! És helyezd el őt biztonságos helyen."

(Korán 9:6)

"Az adományozás a nincstelenekért, szegényekért, az érte dolgozókért, a szívek összekovácsolása érdekében, az adósakért, a rabok felszabadításáért, az Isten útján lévőkért és az utazókért adandó."

(Korán 9:60)

"A szolgáitok a testvéreitek, Allah a ti szavatok alá helyezte őket. Így ha bárkinek van egy testvére a szava alatt, az etesse őt az étkéből, és öltöztesse őt a ruháival!"

(Bukhári, 29. hagyomány)

ISIS:

Ahogy az közismert, túszaikat kegyetlenül kivégzik, lefejezik vagy elégetik.

9. Kegyelem

Iszlám:

"A Könyörületes és Irgalmas Isten nevével" (Korán 1:1)

"Csakis könyörületből küldtünk téged az élővilágokhoz." (Korán 21:107)

"Kivéve, akik elhagyván megbánják bűneiket, mielőtt legyűritek őket. Allah Megbocsájtó és Könyörületes." (Korán 5:34)

ISIS:

Istent játszva könyörtelenül lefejezik, megcsonkítják és halálra kövezik a bűnökkel vádolt embereket, mikor csakis Allah ismeri a szíveket (Korán 31:34), hogy megbánták-e bűneiket vagy sem.

10. Békesség és tolerancia

Iszlám:

"Az Irgalmasnak szolgái, midőn a földön nyugodtan járván a tudatlanok zaklatásaival találkoznak, békességgel felelnek."

(Korán 25:63)

"Légy türelemmel a szavaikra, és fordulj el tőlük szép elfordulással."

(Korán 73:10)

"Ne sértegessétek mások isteneit, nehogy ellenséges érzetükben Allahot szidalmazzák."

(Korán 6:108)

ISIS:

Mindez idáig felvázolt Isten-és emberellenes tevékenységük, és a tagok bűnöző hátterét elnézve megállapíthatjuk, hogy távol vannak az "Irgalmas szolgái" kifejezéstől.


Allah óvjon mindannyiunkat tőlük!

2016. október 25., kedd

Saría

Jelenleg Magyarországon élek, a magyar törvények tiszteletben tartásával és betartásával.

Hála Istennek, eddig semmiféle hatósággal sem volt összetűzésem. Mert amennyiben csak tudom, betartom a törvényt.

Ennek ellenére a saría szerint próbálok élni.

No de a saría nem egy középkori, megmásíthatatlan törvénykönyv???


NEM. A saría a forrásvízhez vezető letaposott utat jelenti.

Ha én az Iszlám vallás által megkövetelt szabályok szerint élek, akkor a saría szerint élek.

Mit kell tennem ahhoz, hogy a saría szerint éljek?

Ha látok egy rászorulót - pénzt adok neki.Ha látok egy vak embert - segítek neki átmenni az úton, vagy segítem az akadályokat kikerülnie.


Ha látok valakit elejteni valamijét - utána futok, hogy visszaadjam nekiHa bemegyek a boltba vásárolni - ügyelek rá, hogy semmiféle sertésszármazékot és részegítő szert ne vegyek.

 


Ha látok az úton valamiféle veszélyes akadályt (pl. eltört üveget), akkor félrekotrom az útból, nehogy egy élőlény megsérüljön vagy elessen miattaŐszintén mosolygok az emberekre.Ismerősnek, ismeretlennek egyaránt köszönök.


Kerülöm a lányok nemi vággyal való nézelődését.


Ha látom, hogy egy embert bántanak vagy meglopnak - igyekszem megvédeni őt, és hívni a rendőrséget.


Nem káromkodok, nem beszélek csúnyán.


Kerülöm a vitát, békességre törekszem az emberek között.


Nem lopok, nem ölök, nem paráználkodok, nem hazudok. Betartom vallásom előírt imádságait.


Nem pletykálkodok, nem beszélek és rágalmazok másokat, nem kiabálok és nem sértegetőzök.Ha mindezeket igyekszem betartani, akkor a saría szerint fogok élni.

Ehhez nincs szükségem semmiféle állítólagos középkori törvény bevezetésére.

2016. május 17., kedd

Mohamed Próféta - hadúr vagy békehírnök? (béke reá)

Világunkban legtöbben a világbékén dolgozunk, és tulajdonképpen ez lenne Istennek akarata is.

Létrehoztuk az ENSZ-et a második világháború végzetével, Schengeni szerződésben határokat bontottunk fel, vallásközi párbeszédeket rendezünk, Hágában nemzetközi bíróságot is felállítottunk.

Mindannyiunk érdeke a világbéke, hogy mindannyian biztonságban, akaratunknak megfelelően élhessük le életünket.

Azonban felmerül -sokszor nem-muszlimok részéről- egy fontos kérdés.

Mohamed Prófétánk (béke legyen vele) megfelel-e és kiváló példakép-e ezen nemes cél megvalósítása érdekében?

Mohamed Próféta (béke legyen vele) a békéről

"Aki megöl egy velünk békében álló nem-muszlim embert, nem fogja megérezni a Paradicsom illatát. Pedig annak illata negyven évnyi járótávolság messzeségből érezhető." (Bukhári 3166. hagyomány)

"Mikor két muszlim hadakozik egymás ellen a kardjukkal, a gyilkos és az áldozat egyaránt a Pokolba megy." Megkérdezték tőle: "Allah Küldötte! A gyilkost megértjük hogy oda megy, de az áldozat miért?" Azt felelte: "Mert neki is megvolt a szándéka testvére meggyilkolására." (Bukhári 31. hagyomány)

"Miután nem leszek, ne váljatok hitetlenné azáltal, hogy egymás nyakának estek!" (Bukhári, 121. hagyomány)

"Aki jó hírekkel és jó szavakkal békét teremt az emberek között, nem egy hazug ember." (Bukhári 2692. hagyomány)

"Egyikőtök sem hisz addig, amíg nem kívánja a testvérének ugyanazt, amit magának." (Bukhári 13. hagyomány)

Mivel Isten így szólott hozzá a Koránban:

"Hívők! Mindannyian lépjetek be a békességbe, és ne kövessétek a sátán nyomdokait! Hiszen ő nektek nyilvánvaló ellenségetek." (Korán 2:208)

Mohamed Próféta (béke legyen vele) más vallások tiszteletéről

Egy temetési menet ment el a Próféta előtt, és ő felállt. Mikor elmondták neki, hogy a koporsóban egy zsidó ember feküdt, ő azt válaszolta: "Ő talán nem ember?" (Bukhári 1312 és 1313. hagyomány)

Mivel Isten így szólott hozzá a Koránban:

"És ne szidalmazzátok azokat, akikhez Allah helyett fohászkodnak, nehogy ök is szidalmazzák Allahot ellenséges érzetükben, tudás nélkül" (Korán 6:108)

Illetve:

"Hitetek a tiétek, az én hitem az enyém." (Korán 109:6)

Csakis Istennek van joga megítélni másokat:

"A hívők, a zsidók, a sábeusok, a keresztények, a zoroasztriánusok és a többistenhívők között Allah fog ítélni majd az Ítélet Napján." (Korán 22:17)

Az időszak, mikor a Próféta eljött (béke reá)

Mikor ő élt, a világban dzsungeli törvények uralkodtak. Az emberek és népek rátették mások vagyonára a kezüket, a háborúskodás döntött közöttük, a gyengébbek meghaltak, az erősebbek birodalommá alakultak.

Arábia sem volt kivétel, a beduin törzsek nem értettek a szerződés és a béke nyelvén, csak az afféle "ölj és vidd" szabály alapján viszonyultak egymáshoz. Ebben a világban született meg Mohamed Próféta. (béke legyen vele)

Az 1789-es francia forradalom előtt több, mint 1100 évvel, az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának 1948-as kiadatása előtt több, mint 1300 évvel járunk. Nincsenek nemzetközi bíróságok, nincsenek nemzetközi egyezmények. Vagyis, minden város és törzs büntetlenül támadhatta, foglalhatta a másikét. Egyik ember ha bántotta a másikat bármily módon, normális dolognak számított.

Mohamed Próféta fogadtatása (béke legyen vele)

Mikor elkezdte az egyistenhitet hirdetni 610-től kezdve rokonai között, majd 613-tól kezdve egész Mekkában, a városvezetők részéről elutasításban részesült. Először csak szóban bántalmazták őt, majd tettben is: követőit meggyilkolták, halálra kínozták, megkínozták. Ez vezetett a gyengébb muszlim családok 615-ös kimeneteléhez Abesszíniába. Majd követőit bojkottálták, kizárták a város szélére, megszakítottak minden adásvételt velük, afféle diszkriminációval telített apartheid-rendszert létrehozva a korai 7. századi Mekkában.

Nagybátyja és egyben védelmezője, Abu Tálib 619-es halála után őrá is támadtak, többször is megkísérelték megölni, Taífba való látogatása során a gyermekeket a megkövezésére uszították. A medinai zarándokokkal való kétszeres szövetség után követői 622-es Medinába történő elvonulása után merényletet terveztek ellene, amely Alinak önkockáztatása majd Allah csodája révén sikertelenül zárult.

Mohamed Próféta háborúi (béke legyen vele)

Mindezek után, Mekkában maradt vagyonukat az ellenség karavánokra pakolva vitte Szíriába eladni. Ekkor Mohamed Próféta (béke legyen vele) Medina városának vezetőjeként már erős volt ahhoz, hogy megvédje saját és követői emberi jogait - ami az akkori környezetben csakis a kard által volt lehetséges.

Míg a medinai zsidóknak a Medinai Alkotmány keretén belül szabad vallásgyakorlatot biztosított, addig isteni utasításra harcot vívott az ellenséges mekkai majd a közeli, a városra veszélyt jelentő beduin csapatok ellen.

A medinai zsidók hadüzenete után őket is megostromolta, és elűzte Medinából a zsidók városába, Khajbarba. Khajbar és Mekka egyesített csapatainak 627-es legyőzése után 628-ban Mekkával békét kötött Hudejbijjánál, Khajbart ugyanazon évben meghódította, majd a békének Mekka általi 630-as megszegése után Mekkát is bevette. A Bizánci Birodalom határán összesereglett, az újonnan létrejött muszlim állammal szerződésben nem lévő, tehát biztonsági veszélyt jelentő bizánci csapatok ellen is indított hadjáratokat.

De egy valamit fontos említeni: a Korán alapján minden békére hajló néppel békére hajlott.

"Ha békére hajlanak, akkor te is légy hajlandó rá!" (Korán 8:61)

Kitűnt a kor hatalmai közül azzal, hogy ő képes volt minden ellene és követői ellen tett gonoszságot megbocsájtani ellenségeinek. Mikor Mekkát bevette, mindazt a már említett gonoszságot képes volt megbocsájtani Mekka népének, és nem állt bosszút rajtuk.

"A jó cselekedet nem egyenlő a rosszal. Valami jobbal tartsd távol (a rosszat)! És íme! Aki eddig ellenséged volt, igaz baráthoz hasonlóvá lesz." (Korán 41:34)

Ő volt az, aki a korban egyedülálló módon megtiltotta polgári személyek, akkoriban gyermekek és nők lemészárlását. (Bukhári 3015. hagyomány)

Kettős mérce

Mohamed Prófétát (béke legyen vele) a háborúi miatt elítélők sokszor olyanok, akik nemhogy az akkori történelmi kontextust és a Próféta (béke reá) békére és megbocsájtásra utaló tanításait hagyják figyelmen kívül, hanem akik ugyanakkor szentként elismernek másokat, akik hasonlóan cselekedtek.

A zsidó és keresztény vallás szerint ugyanis Isten:

1. Elpusztította az élővilágot egy özönvízzel (1Móz 7)
2. Tüzes kénesővel elsüllyesztette az ötvárost (Szodoma és Gomorra stb.) (1Móz 19)
3. Elvette az egyiptomi elsőszülöttek életét a fáraó zsarnoksága miatt (2Móz 11)
4. Bezárta a tengert fáraó lovasai fölött (2Móz 14)
5. Utasította Mózeséket (béke reá) Midján városának kiirtására, mert hogy a midjánita asszonyok paráznaságra vitték az izraelitákat (4Móz 31)
6. Utasította az izraelitákat a megátkozott kánaániták /ördögfattyú óriások kiirtására (5Móz 20)
7. Utasította Sault az óriás amálekok kiirtására, mivelhogy ők üldözték fegyverrel a pusztában vándorló izraelitákat (Saul nem tette meg, ezért az Úr megharagudott rá) (1Sám 15)
8. Az öreg Elizeust csúfoló fiatalokra ráküldött kettő medvét (2Kir 2)

A zsidó és keresztény vallás szerint Isten emberei:

1. Ábrahám felfegyverezte házanépét, hogy kiszabadítsa unokaöccsét, Lótot a mezopotámiai királyok hadifogságából (1Móz 14)
2. Jákob két fia kardnyélre hányta Sikemet, mivel Sikemből egy férfi megerőszakolta húgukat (1Móz 34)
3. Mózes felkoncoltatta az aranyborjú imádóit (2Móz 32)
4. Mózes kezét az égbe tartotta, hogy az izraeliták győzzenek amálék ellen (2Móz 17)
5. Józsué felkoncolta Jerikót, Aist, és harcot vezetett a kánaániták ellen (Józsué könyve)
6. A bírák mint például Gedeon harcoltak az izraelitákat leigázó idegenek ellen, Sámson példának ezer filiszteust vert agyon egy szamár állkapoccsal, és ugyanő két oszlop kiszakításával magára borított egy épületet a filiszteusokkal együtt (Bírák könyve)
7. Dávid egy parittyával leterítette az óriás Góliátot, azt is mondták róla "megölt Saul ezret, Dávid tízezret" (1Sám 17)
8. Dávid megcsonkíttatta és felakasztatta azon embereit, akik Saul fiát lefejezték (2Sám 4)
9. Illés lemészároltatta a Baál 450 papját (1Kir 18)

Ha mindezek rendben vannak és szentnek számítanak, akkor milyen jogon kritizálják Mohamed Prófétánk önvédelmi harcait? (béke legyen vele)

Mindig előbb magunkat kell szemügyre vennünk, mielőtt megítélünk másokat.

Isten akarata: a világbéke és az igazságos társadalom

Minden Próféta kiállt az emberek jogaiért, nem kedvezményezett háborút, hanem csupán megvédte önnön és mások jogait.

Ha Isten bármely prófétája a mai világban élne, az életútjukat megvizsgálva bizonyosan az üldözöttek, a hontalanok, a szegények és az elnyomottak mellett állnának ki.

Nem támogatnák a különböző emberek közötti konfliktust, hanem egyetértést teremtenének. És persze ők, mint az Ítélkezővel (Istennel) kapcsolatban álló emberek, nekik joguk lenne az Isteni ítéletet végrehajtani fölöttünk.

És mint tudjuk, el fog jőni egy nap a "messiási kor", mikor Jézus (béke reá) visszatér, és a Mahdi uralkodni fog. Ez lesz a teljes világbéke korszaka.

Bízzunk benne, és cselekedeteinkkel járuljunk hozzá mindannyian, hogy mihamarabb eljőjön ez a kor!

"A jó cselekedet nem egyenlő a rosszal. Valami jobbal tartsd távol (a rosszat)! És íme! Aki eddig ellenséged volt, igaz baráthoz hasonlóvá lesz." (Korán 41:34)

2016. május 16., hétfő

Horvátországban


2016 április 23-án és 24-én látogatást tettem a horvát fővárosban, Zágrábban. A történelmi katolikus Magyar Királyság volt autonóm országában ma kb 5 millióan élnek, ebből is 50 ezer körülire tehető a muszlimok száma.

A horvát muszlimok döntő többsége a volt Jugoszlávia területéről származik felmenőkkel, mint például Bosznia és Hercegovina, Szerbia, Montenegró, Koszovó, Macedónia, vagy akár a közeli Albánia.

Zágráb egy kicsi város, délről a Száva folyó, és északról hegyek határolják. A belváros könnyen bejárható, a vasútállomás csarnokából kiérve szökőkutas parkok és bennük építészeti remekek vezetnek a várnegyedig, a várnegyedből leérve a belváros másik oldalán pedig különböző múzeumok és Európa egyik legnagyobb és legrégebbi botanikus kertje található.A többségben római katolikus felekezethez tartozó és katolikus múlttal rendelkező Horvátországban alig két villamosmegállónyira a belvárostól, Fornogovicsevóban egy tisztáson áll egy mecset. A mecsethez sporttelep és egy étterem is tartozik, ahol kizárólagosan az iszlám előírásoknak megfelelően elkészített hústermékekkel főznek.

Az étteremben megtalálhatóak a magyar és török konyhával is sok hasonlóságot mutató délszláv konyha fogásai, például a bosnyák Dzsevapcsicsi vagy a Magyarországon is ismert húsleves.

A katolikusok és a muszlimok között kívülállóként semmi külső különbséget nem láttam, a muszlim hölgyek nagy része is csak mecsetben és imádkozásra veszi fel a kendőt. Példának: a villamoson (mely ott nem sárga hanem kék) egy úr és egy hölgy egy kisbabával a babakocsiban felkértek segíteni a leszállásnál, és később ugyanőket láttam a mecset mögötti étteremben.

A különböző vallások követői között Horvátországban együttműködés és együttélés van, a közéletben nem tesznek különbségeket egymás közé, és tiszteletben tartják egymás nézeteit és meggyőződését, mely mindenkinek magánügye.

Ha lehetséges lenne, ezt a modellt támogatnám Magyarországon is.

Összegzésül: nekem tetszett Horvátország, Zágráb, a horvát emberek segítőkészsége és udvariassága, a város (földrajzilag Balkánon való elhelyezkedése ellenére) viszonylag jó tisztasága és szépsége. Ha tehetem, elmennék még egyszer, vagy talán még többször is.